Svoji účast v Majáku zdravím považuji za radostně hravou, na každém semináři se vždy utvoří jedinečné uskupení, která je pro všechny zúčastněné obohacující – vnáší nový pohled na životní úskalí a možnosti jejich řešení.

Jsem vystudovaný právník a dlouhodobě se snažím směřovat svoji pozornost do hlubších rovin našeho životního uspořádání, což mě dovedlo ke studiu jedinečné metody Somatic Experiencing (R), která doslova hmatatelně pracuje s tělesně-instinktivní rovinou  (zde je mnohdy „zakopána“ příčina zmíněných úskalí).

Rád poznávám a podporuji druhé lidi v  nalézání vlastních přirozených zdrojů radosti a spokojenosti.

Kontakt: 607 710 477

Email: pavel.spanily@gmail.com