Původní meditace Majáku Zdraví

godrevy-lighthouse-4394664_1280
Maják Zdraví I.
Základní cvičení
zaměřené na stabilitu a klid mysli. Doporučujeme začít tímto cvičením, které pomáhá vytvářet nové kvality mysli a celého našeho psychofyzického systému. Okamžitým přínosem tohoto cvičení je silné zklidnění, uvolnění napětí těla, orientace a uzemnění. Dlouhodobým přínosem při pravidelné praxi je navíc ještě možnost odstupu od příliš prudkých emocí, stabilita, zakořeněnost a celkové uvolnění.
Maják Zdraví II.
Navazující cvičení zaměřené na stabilitu, klid mysli a pocit spokojenosti. Toto cvičení je  rozšířené o vytvoření nabídky vnitřních zdrojů, které mají přímý a okamžitý dopad na fyziologii a celkový pocit spokojenosti (posouvají autonomní nervový systém do zóny „můžu“). Okamžitým přínosem tohoto cvičení je kromě výše uvedených benefitů emoční rovnováha a pocit  spokojenosti. Dlouhodobým přínosem při pravidelné praxi je navíc větší sebe-vědomí, sebedůvěra a pocit štěstí.
Maják Zdraví III.
Cvičení na rozvoj stability a posílení vlastních hranic. Cvičení je podobné meditaci Maják 1 a je rozšířené o práci s hranicemi. Uvědomění a posílení vlastních hranic má okamžitý vliv na pocit bezpečí a snížení hladiny stresu u každého jedince. Při bezpečí ve svých hranicích se můžeme lépe orientovat i přijímat nové informace, ale můžeme také lépe přistupovat ke krizový situacím. Z dlouhodobého hlediska vede praktikování tohoto cvičení k upevnění a posílení vlastních hranice v běžném životě.
Napište nám 🙂
Chtěli bychom vás požádat o zpětnou vazbu. Tyto praxe předáváme svým klientům již deset let a máme vyzkoušeno, že jim meditace Maják přinášejí velký prospěch. 
Zajímá nás, co praktikování této meditace přináší právě vám a s jakými případnými výzvami jste se potkali. Svoje zkušenosti, zážitky a dotazy posílejte formou emailu na adresu:
 msrdce@seznam.cz
Děkujeme!

Záznamy z cyklu zoom meditačních večerů Léčení meditací

meditation-1018837_1280
1. setkání
2. setkání
3. setkání
4. setkání
5. setkání
6. setkání
7. setkání
8. setkání

Další meditace Majáku Zdraví

Další uvedená cvičení jsou jednoduchým nástrojem, kterým člověk může sám regulovat a změnit svůj stav. Tato cvičení zapojují harmonicky všechny tři vývojové části mozku (chytrý neokortex, emoční limbický systém a plazí mozek úzce spojený s tělem) a uvádějí je do rovnováhy. Cvičení přináší okamžitý efekt: zklidní nás, začneme si uvědomovat tělo a signály, které vysílá, jsme víc v přítomnosti, rozšíří se naše kapacita zvládat běžný provoz a připraveni přijímat nové podněty. Při dlouhodobém pravidelném cvičení navíc budujeme nové dovednosti a kvality, jsme stabilnější a silnější a postupně se měníme v celistvějšího a harmoničtějšího člověka. 

Přehrát video

Meditace Nicnedělání

Uvolněně spočíváme v přítomnosti, nic neděláme a ani nevytváříme, tělo, emoce a mysl relaxují, myšlenky nerozvíjíme, ale ani nepotlačujeme, necháváme je volně probíhat, víme o nich, ale nevěnujeme jim záměrnou pozornost.

Přehrát video

Meditace Obnovení harmonie

Vybereme části našeho těla, na každou část zaměříme pozornost a počkáme, dokud ji nezačneme fyzicky vnímat. Potom mluvíme (v duchu nebo nahlas) k této části:  „Děkuji ti za všechno, co pro mě neustále děláš. Omlouvám se za to, že jsem ti nevěnoval/a pozornost. Posílám ti lásku a světlo.“ Takto se postupně věnujeme všem částem.

Přehrát video

Meditace Zářící Buddha

Z centra naší bytosti září světlo, energie, zdraví a uvolnění a postupně vyplňuje všechny buňky těla od středu až k okraji. Naše tělo je naplněné světlem. Záření překračuje hranice našeho těla a šíří se dál do okolí a potom zpět do našeho těla.

Přehrát video

Meditace Ticha a Klidu od Charlese Ridleyho

Pozornost praktikujícího je uvnitř v jeho těle, což uklidní jeho autonomní nervový systém a umožní vyvstat starým vzorcům a strategiím přežití. Ty systém znovu zpracovává díky tomu, že je během cvičení udržován základní postoj: nechat vše jak je, nechat to jít, nemanipulovat, být s tím. Změna tedy vyvstává z hlubokého ticha a klidu za všemi jevy. 

Příručky a videa Majáku Zdraví

Pro naše klienty i návštěvníky stránek jsme připravili záznamy přednášek a cyklus příruček Majáku Zdraví. Budeme rádi, pokud Vám budou k užitku.

 

Záznam z večerního ZOOM setkání na téma BEZPEČÍ

Záznam z večerního ZOOM setkání na JISTOTU A STABILITU 1/2021

Příručka o stresu

Příručka o hranicích