Nabízíme široké spektrum přednášek na téma práce s autonomním nervovým systémem. Jsme schopni „ušít“ přednášku na míru podle potřeby posluchačů. V současné době nabízíme tato témata:

  • Hranice – jak si je poznat a udržet
  • Zdroje – jak je najít a jak je použít
  • Seberegulace – jak pracovat se stresem
  • Změna – jak jí dosáhnout, aby byla trvalá 
  • Rovnováha v životě