Pro dlouhodobý sebe-rozvoj nabízíme osmitýdenní kurz Práce s emočními vzorci I. a II., kde se ve skupině maximálně 6 lidí věnujeme sebezkušenosti a seberozvoji v oblasti emočních bloků.Během kurzu se účastník naučí vnímat, rozlišovat a především přepracovávat své emoce, emoční vzorce a systémy přesvědčení tak, aby dosáhl větší svobody reagovat na přicházející situace tvůrčím a novým způsobem a ne pod tlakem minulosti. Cílem kurzu je větší duševní a tělesná pohoda účastníků, uvolnění tělesných napětí, uvolnění emočního náboje a snížení celkové míry stresu. Absolventi kurzu jsou schopni samostatně pracovat na svých tématech a definovat další možnosti rozvoje v oblasti své práce, rodiny, zdraví a vztahů. Podmínkou účasti je absolvování minimálně dvou individuálních sezení somatoemočního uvolnění s terapeutem před začátkem kurzu a vůle samostatně doma používat naučené přístupy a techniky mezi jednotlivými lekcemi kurzu.