Kromě krátkodobých přednášek nabízíme také půldenní až jeden a půl denní workshopy, ve kterém jsou probírána témata více prakticky – pomocí individuálních cvičení nebo cvičení ve skupinkách. 

V současné době nabízíme tyto workshopy:

  • Hranice známé i neznámé
  • Práce s traumatizovaným klientem (workshop pro profesionály)
  • Zdrojový workshop
  • Sebe-regulace pro učitele a sociální pracovníky
  • Jak zvládnout stres na pracovišti pro manažery
  • Hranice v rodině, hranice na pracovišti