Přihláška je považována za platnou v okamžiku, kdy na účet 2200734323/2010 dorazí Vaše platba za kurz. Celkovou cenu i číslo účtu najdete na faktuře, kterou automaticky dostanete po vyplnění nákupního formuláře u jednotlivých kurzů.  Pokud jste fakturu neobdrželi, podívejte se, prosím, do Spamového koše nebo nás kontaktujte na zlata.kostejnova@gmail.com

V případě Vaší neúčasti na kurzu platí tyto podmínky:

U krátkodobých kurzů konaných v Praze:

  • zrušení do 14 dní před začátkem kurzu – vrací se celá částka zmenšená o stornopoplatek ve výši 200 Kč
  • zrušení účasti 13 dnů až 1 den před začátkem kruzu – vrací se částka zmenšená o stornopoplatek ve výši 50 % ceny kurzu
  • zrušení účasti v den kurzu – stornopoplatek činí 100 % ceny kurzu
U pobytových kurzů mimo Prahu:
  • zrušení do 40 dní před začátkem kurzu – vrací se celá částka zmenšená o stornopoplatek ve výši 10 % ceny kurzu
  • zrušení účasti 39 až 7 dní před začátekm kurzu – vrací se částka zmenšená o stornopoplatek ve výši 40 % ceny kurzu
  • zrušení účasti 7 dní až 1 den před začátkem kurzu – vrací se částka zmenšená o stornopoplatek ve výši 75 % ceny kurzu
  • zrušení účasti v den kurzu – stornopoplatek činí 100 % ceny kurzu
 

Počet účastníků kurzu je omezen, doporučujeme uhradit svou objednávku co nejdříve, aby jste si místo na semináři zajistili.

Těšíme se na Vás!