S většinou klientů pracuji dlouhodobě a systematicky na hlubokých změnách jejich vzorců, mám více než 10 000 hodin praxe. Klienti, kteří přistupují ke svým problémům aktivně, otevřeně a s touhou po změně, dosahují skvělých výsledků a výrazného zlepšení stavu. Mým úkolem není klienta nějak léčit nebo opravit jeho tělesnou, emoční nebo duševní složku, ale vést ho procesem co nejlépe tak, aby byl sám zjistil, jaké neprospěšné programy používá, aby byl schopen se sám regulovat a navrátit svůj systém ke zdraví.

Jako lektor se účastním seminářů na téma kraniosakrální terapie, emoční a traumatické vzorce, procesy seberegulace, zdraví a stabilita. Neposkytuji psychoterapii, fyzioterapii ani jiné formy léčby.

Kontakt: 608 920 804

Email: msrdce@seznam.cz