fbpx

Meditace Majáku Zdraví

Maják Zdraví I.

Maják 1  – základní cvičení
zaměřené na stabilitu a klid mysli
Doporučujeme začít tímto cvičením, které pomáhá vytvářet nové kvality mysli a celého našeho psychofyzického systému. Nejprve začínáme vytvořením pohodlného sezení na židli nebo v meditační pozici. Pokračujeme zpomalováním, uvolňováním 
a usazováním v těle. Dál pak budujeme klid a stabilitu a prožití těchto kvalit v těle, emocích a mysli. Potom přecházíme ke střední linii jakožto zdroji orientace a pokračujeme vybudováním 
role pozorovatele. Znovu vnímáme a prožíváme tyto kvality na úrovni těla a mysli. Končíme návratem pozornosti k pociťovaným vjemům těla, především dechu a rozšířením pozornosti na vnější svět. Okamžitým přínosem tohoto cvičení je silné zklidnění, uvolnění tělesných napětí, orientace a uzemnění.
Dlouhodobým přínosem při pravidelné praxi je navíc ještě možnost odstupu od příliš prudkých emocí, stabilita, zakořeněnost a celkové uvolnění.
Přehrát video

Maják Zdraví II.

Maják 2 – navazující cvičení
zaměřené na stabilitu, klid a pocit spokojenosti.
Toto cvičení je podobné meditaci Maják 1, ale je navíc rozšířené o vytvoření nabídky vnitřních zdrojů, které mají přímý a okamžitý dopad na fyziologii a celkový pocit spokojenosti (posouvají autonomní nervový systém do zóny „můžu“). Okamžitým přínosem tohoto cvičení je kromě výše uvedených benefitů emoční rovnováha a pocit  spokojenosti. Dlouhodobým přínosem při pravidelné praxi je navíc větší sebe-vědomí, sebedůvěra a pocit štěstí.
Přehrát video

Maják Zdraví III.

Maják 3 – cvičení
na rozvoj stability a posílení hranic
Toto cvičení je podobné meditaci Maják 1 a je rozšířené o práci s hranicemi. Uvědomění a posílení vlastních hranic má okamžitý vliv na pocit bezpečí a snížení hladiny stresu u každého jedince. Při bezpečí ve svých hranicích se můžeme lépe orientovat i přijímat nové informace, ale můžeme také lépe přistupovat ke krizový situacím.
Z dlouhodobého hlediska vede praktikování tohoto cvičení k upevnění a posílení vlastních hranice v běžném životě.
Přehrát video
Chtěli bychom vás požádat o zpětnou vazbu. Tyto praxe předáváme svým klientům již osm let a máme vyzkoušeno, že jim meditace Maják přinášejí velký prospěch. Zajímá nás, co praktikování této meditace přináší právě vám a s jakými případnými výzvami jste se potkali. Svoje zkušenosti, zážitky a dotazy posílejte formou emailu na adresu: msrdce@seznam.cz. Děkujeme!
 

Meditace Ticha a Klidu od Charlese Ridleyho

Toto cvičení by mělo být součástí naší denní duševní hygieny. Jde o meditaci, která nás na počáteční úrovni učí uvolnit tělo a mysl a nechat věci odejít. Pozornost praktikujícího je uvnitř v jeho těle, což uklidní jeho autonomní nervový systém a umožní vyvstat starým 
vzorcům a strategiím přežití. Ty systém znovu zpracovává díky tomu, že je během cvičení udržován základní postoj: nechat vše tak, jak to je, nechat to jít, s ničím nemanipulovat, být s tím. Změna tedy vyvstává zevnitř, z hlubokého ticha a klidu za všemi jevy. Při pravidelném 
dlouhodobém cvičení přicházejí velké změny ve vnímání (reality) a chování praktikujícího. Objeví se více uvolnění, pochopení a lásky.
Přehrát video

Pokud chcete mít přístup k dalším meditacím a informacím zdarma, pošlete prosím email na msrdce@seznam.cz. 
Pozvánka na workshop Alchymie Srdce

Vzpomínka na na zimní Zdrojový víkend - leden 2019

Close Menu