Meditace Majáku Zdraví

Maják Zdraví I.

Přehrát video
Maják 1  – základní cvičení
zaměřené na stabilitu a klid mysli
Doporučujeme začít tímto cvičením, které pomáhá vytvářet nové kvality mysli a celého našeho psychofyzického systému. Okamžitým přínosem tohoto cvičení je silné zklidnění, uvolnění tělesných napětí, orientace a uzemnění.
Dlouhodobým přínosem při pravidelné praxi je navíc ještě možnost odstupu od příliš prudkých emocí, stabilita, zakořeněnost a celkové uvolnění.

Maják Zdraví II.

Přehrát video
Maják 2 – navazující cvičení
zaměřené na stabilitu, klid a pocit spokojenosti.
Toto cvičení je podobné meditaci Maják 1, ale je navíc rozšířené o vytvoření nabídky vnitřních zdrojů, které mají přímý a okamžitý dopad na fyziologii a celkový pocit spokojenosti (posouvají autonomní nervový systém do zóny „můžu“). Okamžitým přínosem tohoto cvičení je kromě výše uvedených benefitů emoční rovnováha a pocit  spokojenosti. Dlouhodobým přínosem při pravidelné praxi je navíc větší sebe-vědomí, sebedůvěra a pocit štěstí.

Maják Zdraví III.

Přehrát video
Maják 3 – cvičení
na rozvoj stability a posílení hranic
Toto cvičení je podobné meditaci Maják 1 a je rozšířené o práci s hranicemi. Uvědomění a posílení vlastních hranic má okamžitý vliv na pocit bezpečí a snížení hladiny stresu u každého jedince. Při bezpečí ve svých hranicích se můžeme lépe orientovat i přijímat nové informace, ale můžeme také lépe přistupovat ke krizový situacím.
Z dlouhodobého hlediska vede praktikování tohoto cvičení k upevnění a posílení vlastních hranice v běžném životě.
Chtěli bychom vás požádat o zpětnou vazbu. Tyto praxe předáváme svým klientům již osm let a máme vyzkoušeno, že jim meditace Maják přinášejí velký prospěch. Zajímá nás, co praktikování této meditace přináší právě vám a s jakými případnými výzvami jste se potkali. Svoje zkušenosti, zážitky a dotazy posílejte formou emailu na adresu: msrdce@seznam.cz. Děkujeme!
 

Další uvedená cvičení jsou jednoduchým nástrojem, kterým člověk může sám regulovat a změnit svůj stav. Tato cvičení zapojují harmonicky všechny tři vývojové části mozku (chytrý neokortex, emoční limbický systém a plazí mozek úzce spojený s tělem) a uvádějí je do rovnováhy. Cvičení přináší okamžitý efekt: zklidní nás, začneme si uvědomovat tělo a signály, které vysílá, jsme víc v přítomnosti, rozšíří se naše kapacita zvládat běžný provoz a připraveni přijímat nové podněty. Při dlouhodobém pravidelném cvičení navíc budujeme nové dovednosti a kvality, jsme stabilnější a silnější a postupně se měníme v celistvějšího a harmoničtějšího člověka.

Přehrát video

Meditace Nicnedělání

Uvolněně spočíváme v přítomnosti, nic neděláme a ani nevytváříme, tělo, emoce a mysl relaxují, myšlenky nerozvíjíme, ale ani nepotlačujeme, necháváme je volně probíhat, víme o nich, ale nevěnujeme jim záměrnou pozornost.

Přehrát video

Meditace Obnovení harmonie

Vybereme části našeho těla, na každou část zaměříme pozornost a počkáme, dokud ji nezačneme fyzicky vnímat. Potom mluvíme (v duchu nebo nahlas) k této části:  „Děkuji ti za všechno, co pro mě neustále děláš. Omlouvám se za to, že jsem ti nevěnoval/a pozornost. Posílám ti lásku a světlo.“ Takto se postupně věnujeme všem částem.

Přehrát video

Meditace Zářící Buddha

Z centra naší bytosti září světlo, energie, zdraví a uvolnění a postupně vyplňuje všechny buňky těla od středu až k okraji. Naše tělo je naplněné světlem. Záření překračuje hranice našeho těla a šíří se dál do okolí a potom zpět do našeho těla.

Meditace Ticha a Klidu od Charlese Ridleyho

Toto cvičení by mělo být součástí naší denní duševní hygieny. Jde o meditaci, která nás na počáteční úrovni učí uvolnit tělo a mysl a nechat věci odejít. Pozornost praktikujícího je uvnitř v jeho těle, což uklidní jeho autonomní nervový systém a umožní vyvstat starým 
vzorcům a strategiím přežití. Ty systém znovu zpracovává díky tomu, že je během cvičení udržován základní postoj: nechat vše tak, jak to je, nechat to jít, s ničím nemanipulovat, být s tím. Změna tedy vyvstává zevnitř, z hlubokého ticha a klidu za všemi jevy. Při pravidelném 
dlouhodobém cvičení přicházejí velké změny ve vnímání (reality) a chování praktikujícího. Objeví se více uvolnění, pochopení a lásky.
Přehrát video

Pokud chcete mít přístup k dalším meditacím a informacím zdarma, pošlete prosím email na msrdce@seznam.cz. 

Vzpomínka na na zimní Zdrojový víkend - leden 2019